Home

Veranderingen komen steeds sneller op ons af. Organisaties merken dat het ontwikkeling & beweging vraagt om flexibel en wendbaar op deze veranderingen te anticiperen.
Nieuwe uitdagingen bieden nieuwe mogelijkheden, maar wat is er nodig, waar ligt de focus en hoe neem je personeel daar op de juiste wijze in mee?

Ik geef gevraagd en ongevraagd advies en krijg energie van het in beweging zetten van mensen om gezamenlijke doelen te behalen. Vanuit vertrouwen en met een dosis humor breng ik rust in de organisatie wat resulteert in een effectieve organisatie, laag ziekteverzuim en hoge betrokkenheid van medewerkers.

Niet alleen HRM is van belang maar ook management welk zich richt op zowel het resultaat als proces.
Afhankelijk van de situatie en behoefte van de klant kan ik verschillende methodieken inzetten zoals Agile, Scrum en Lean.

Programma Manager Bedrijfsvoering

Programma Manager Bedrijfsvoering

2018 – heden

Professionalisering op de drie programma onderdelen;

administratie op orde, het verbeteren van de P&C cyclus, helderheid in rollen en taken van adviseurs

Het informeren en optreden als sparringpartner van directie
Sturen op de kwaliteit van het programma en de projecten
Vorm geven van de ontwikkeling van de veranderende organisatie en zorgen voor de professionalisering en borging binnen de organisatie
Leidinggevende taken
Coachen en ondersteunen van medewerkers van het programma en projecten in hun persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling
Organiseren van de samenwerking binnen verschillende afdelingen
Draagt zorg voor de realisatie van de relevante managementproducten

Team Manager Projectmanagement

Team Manager Projectmanagement

 2015 – 2017

Vervangend afdelingshoofd Projecten
Aansturen van het team Project Management samengesteld uit 24 fte in vast dienstverband en een flexibele schil van 10 externe projectmanagers.
Vormgeven van de afdeling Projecten naar afdeling Unieke Opgave
Strategisch teamontwikkelplan ( werken volgens het IPM model )
Het Lean Leiderschap uitdragen waarbij zowel het continue verbeteren als coachend leiderschap centraal staat
Opleveren Lean traject Projectmatig werken
Bestuurlijk portefeuille overleg
Samenwerking binnen en buiten teams optimaliseren
Weekstarts/Scrum/Agile sessies begeleiden en coachen van medewerkers
Budgethouder team Project Management Introduceren Lean leiderschap
Adviseren en implementeren Lean filosofie binnen Team Projectmanagement.
HRM
Teamontwikkeling zelf organiserend team

Team Manager Dienstverlening

Team Manager Dienstverlening

2014 – 2015

Doorvertaling reorganisatie afdeling Dienstverlening

Aansturing team Dienstverlening van 30 fte
Ziekteverzuim reduceren ( van 12% naar 3,7% )
Capaciteitsplanning
Lean Management
Doorontwikkeling KCC
Initiëren van visie en implementatie Teamontwikkeling
Visie ontwikkeling Hostmanship
Gemeenteraad verkiezingen en Europese verkiezingen 2014
Initiatie en implementatie Werken op Afspraak
Begeleiden implementatie Gouwe IT ( parkeervergunningen )
Initiëren en implementeren van klantgerichte opleidingen
Audits

Contact