Programma Manager Bedrijfsvoering

Programma Manager Bedrijfsvoering

2018 – heden

Professionalisering op de drie programma onderdelen;

administratie op orde, het verbeteren van de P&C cyclus, helderheid in rollen en taken van adviseurs

Het informeren en optreden als sparringpartner van directie
Sturen op de kwaliteit van het programma en de projecten
Vorm geven van de ontwikkeling van de veranderende organisatie en zorgen voor de professionalisering en borging binnen de organisatie
Leidinggevende taken
Coachen en ondersteunen van medewerkers van het programma en projecten in hun persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling
Organiseren van de samenwerking binnen verschillende afdelingen
Draagt zorg voor de realisatie van de relevante managementproducten