Team Manager Projectmanagement

Team Manager Projectmanagement

 2015 – 2017

Vervangend afdelingshoofd Projecten
Aansturen van het team Project Management samengesteld uit 24 fte in vast dienstverband en een flexibele schil van 10 externe projectmanagers.
Vormgeven van de afdeling Projecten naar afdeling Unieke Opgave
Strategisch teamontwikkelplan ( werken volgens het IPM model )
Het Lean Leiderschap uitdragen waarbij zowel het continue verbeteren als coachend leiderschap centraal staat
Opleveren Lean traject Projectmatig werken
Bestuurlijk portefeuille overleg
Samenwerking binnen en buiten teams optimaliseren
Weekstarts/Scrum/Agile sessies begeleiden en coachen van medewerkers
Budgethouder team Project Management Introduceren Lean leiderschap
Adviseren en implementeren Lean filosofie binnen Team Projectmanagement.
HRM
Teamontwikkeling zelf organiserend team